Візитівка

Місія факультету

Сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству


Діяльність факультету

Факультет утворився в 2022 році, коли п’ять кафедр іноземних мов Інституту філології утворили один окремий факультет, на якому вчать європейські мови: англійську, німецьку, італійську, іспанську та французьку.

Факультет романо-германської філології складається з деканату та чотирьох кафедр: кафедри англійської мови та комунікації, кафедри германської філології, кафедри лінгвістики та перекладу, та кафедри романської філології. Ці кафедри забезпечують навчання на бакалаврському, магістерському, та докторському рівнях, зі спеціальностей галузі 035 Філологія, які дають кваліфікацію філолога й перекладача з германських мов і літератури (англійська, німецька мови), та з романських мов і літератури (італійська, іспанська, французька).

На факультеті працюють наукові школи, які забезпечують інновативні підходи до навчання, керування науковими роботами студентів, підготовку молодих науковців, та застосування кращих практик у навчанні іноземних мов.

Освітні програми факультету охоплюють три рівні вищої освіти: бакалаврський, магістерський та докторський.