Індивідуальний графік

УМОВИ НАДАННЯ СТУДЕНТАМ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ

 Шановні студенти! Документи для надання індивідуального графіка на 2 семестр 2023-2024 н.р. приймаються до 17.00 01 березня 2024 року.

Просимо звернути увагу, що спочатку подається електронна заявка через гугл форму, а потім заносяться оригінали до 218 ауд. Після закінчення дедлайну форму буде закрито, а оригінали прийматися не будуть.

Посилання на гугл форму: https://forms.gle/xasELEf3QdbGG1qK9

Індивідуальний графік – це можливість для студента виконувати певну частину навчальної роботи поза розкладом. Обсяг індивідуально виконаної роботи не може перевищувати 50% від загального навчального плану. Індивідуально виконані завдання відпрацьовуються (надсилаються) щотижнево, синхронно. Завдання, які надсилаються пізніше визначеного терміну,  не отримують максимальний бал, або не приймаються.

 

1. Надання індивідуального графіка навчання здобувачам освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а саме розділами 7.2 та 11.3.

2. Підставою для надання індивідуального графіка може бути:

  • міжнародна мобільність студентів;
  • проживання за межами України під час дії воєнного стану;
  • працевлаштування за обраним фахом (працевлаштування студента не за профілем навчання не є підставою для надання індивідуального графіка навчання).
  • складні сімейні обставини, підтверджені документально.

Разом із заявою студент має надати документи, які підтверджують вищезазначені підстави (довідка від роботодавця, посвідка на проживання в іншій країні, договір мобільності, інші довідки від соціальних служб).

3. Індивідуальний графік навчання може надаватися студентам старших курсів, які не мають академічної та фінансової заборгованості (для тих, хто навчається на контрактній основі).

4. Індивідуальний графік надається не більше, ніж на один семестр. Продовження терміну графіка на наступний семестр можливе за умови успішного виконання студентом всіх видів навчальних робіт та позитивних результатів підсумкової семестрової атестації передбачених навчальним планом дисциплін.

5. При індивідуальному графіку навчання студент виконує всі види поточних навчальних робіт, що передбачені робочою програмою дисципліни (практичні та контрольні роботи, завдання для самостійної роботи тощо) синхронно з розкладом навчання з кожної дисципліни.

6. Поточні оцінки за виконання студентом всіх видів навчальних завдань з дисципліни виставляються викладачем, який веде даний курс, в журнал обліку роботи академічної групи.

7. Семестрова підсумкова атестація у формі заліків та екзаменів для студентів, які переведені на індивідуальний графік навчання, проводиться в терміни, передбачені графіком навчального процесу та розкладом заліково-екзаменаційних сесій.

8. Допуск студента до складання семестрової підсумкової атестації з дисципліни можливий лише за умови виконання студентом всіх завдань та форм поточного контролю, передбачених робочою програмою дисципліни.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ГРАФІКУ НАВЧАННЯ

ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗУПИНЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ

Зразок заяви

Зразок довідки

ПАМ`ЯТКА ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про переведення на індивідуальний графік навчання 1 семестр

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про переведення на індивідуальний графік навчання 2 семестр