Дисципліни за вибором

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Університету

Про формування переліку вибіркових навчальних дисциплін та строки їх вибору здобувачами освіти у 2024 році


Посилання на google форми для вибіркових блоків

Перший (бакалаврський) рівень

Освітня програма 035 Мова і література (англійська)

Освітня програма 035 Переклад (англійська мова)

Освітня програма 035 Мова і література (німецька, іспанська, італійська, французька)


Другий (магістерський) рівень

Освітня програма 035 Мова і література (англійська, німецька)

Освітня програма 035 Переклад (англійська мова)

Освітня програма 035 Мова і література (іспанська, італійська, французька)