Атестація здобувачів вищої освіти

newclrУВАГА! Інформація про Підсумкову атестацію здобувачів 


Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті імені Бориса Грінченка (нова редакція)