Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2024 році