Контакти

(044) 366-56-01

kamk.frgf@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук`яненка, 13-Б, каб. 219

Цапро Галина Юріївна

Google Academy Профіль кафедри у Google академії

Про кафедру

Кафедру англійської мови та комунікації засновано у вересні 2021 року. 

Кафедра є випусковою для освітньої програми "Мова і література англійська" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Цапро Галина Юріївна.

Наукова тема кафедри: «Комунікативна та прикладна лінгвістика: сучасні напрямки розвитку».

Пріоритетними завданнями кафедри є:

  • забезпечення освітнього процесу відповідно до освітніх програм;
  • впровадження освітньої і наукової діяльності на високому рівні;
  • створення умов для розвитку наукового і творчого потенціалу студентів і викладачів. 

Викладачами кафедри розроблені навчальні посібники для студентів 

  • першого та другого курсу з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення»;
  • третього та четвертого курсу з дисципліни «Практична англійська мова та переклад»;
  • першого, другого та четвертого з дисципліни «Критичне й аналітичне читання»;
  • п’ятого та шостого курсів з дисциплін «Професійна англійська мова» та «Наукова англійська мова».