Про кафедру

klp1223

Кафедра лінгвістики та перекладу була заснована у вересні 2021 року в результаті реструктуризації Кафедри англійської філології та перекладу.


Кафедра є випусковою для освітніх програм "Мова і література англійська", "Переклад (англійська мова)" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.


Очолює кафедру кандидат філологічних наук Козачук Андрій Михайлович.

Наукова тема кафедри: Комунікативні, когнітивні й прагматичні особливості англійської мови та системне формування іншомовної компетенції”.


Пріоритетні завдання кафедри:  

  • Сприяти підвищенню якості навчанню студентів усіх ОКР, забезпечити предмети навчальними посібниками укладеними викладачами кафедри;
  • Розробити дієву систему навчання молодих науковців англійської мови та залучати студентів до наукових досліджень своїх наукових керівників;
  • Систематично запрошувати провідних зарубіжних фахівців для проведення майстер класів, семінарів та гостьових лекцій;
  • Сприяти поширенню навчання лідерства серед викладачів Факультету романо-германської філології. 

 Партнерство та міжнародні зв’язки

Міжнародні зв'язки

Кафедра співпрацює з фундацією, заснованою проф. Маршаллом Крістенсеном (Орегонський університет, м. Портланд, США)

Ця організація співпрацює з різними країнами світу у галузі вищої освіти для розбудови ефективної сучасної моделі лідерства та формування лідерських цінностей серед студентів, викладачів та керівних органів усіх рівнів. Після розширення кола міжнародних партнерів фундація стала називатися Co-Serve International 

Основні проєкти партнерства:

International Servant Leadership Project - проєкт для студентів, які прагнуть особистісного розвитку, володіють англійською мовою та мріють зробити світ кращим

Visiting International Professor - проєкт для викладачів, які володіють англійською мовою, прагнуть розвивати свої професійні якості та покращувати якість роботи свого університету

Teaching Abroad Program – викладацький проєкт для викладання академічних курсів у різних університетах партнерах

 

Викладачі кафедри є членами різних інтернаціональних наукових товариств, дослідницьких асоціацій та лінгвістичних проєктів:

Спілка викладачів англійської як іноземної мови (TESOL)

Українське товариство дослідників англійської мови (USSE

Асоціація поетики та лінгвістики (PALA

Товариство дослідників Емілі Дікінсон (EDIS)

Товариство емпіричного вивчення літератури і медіа (IGEL) 

Товариство розвитку емпіричних досліджень (REDES) 

 

Кафедра підтримує тісні міжнародні стосунки з різними університетами світу та розробляє спільні проєти, науково-методичні проблемні групи, емпіричні дослідження у різних напрямках академічної діяльності.

З університетом Walla-Walla (США, Вашингтон) проводиться обмін професорсько-викладацьким складом, за підтримки міжнародної програми Fullbright; крім того, відбуваються методичні консультації у режимі викладацьких форумів, науково-дослідницькі дискусії з проблем сучасної прикладної лінгвістики та особливостей навчання іноземних мов, професійні обговорення основних напрямків сучасного розвитку теоретичної та прикладної лінгвістики.

Університети Warner Pacific та Concordia (м. Портленд, США, Орегон) підтримують спільний проєкт з проблем сучасних принципів організації наукової й академічної роботи, що втілюється під час проведення навчальних тренінгів для студентів та подальшої дослідної діяльності під патронатом консультантів, які слідкують за виконанням завдань, змістовним розвитком проекту та проводять індивідуальні науково-методичні консультації магістрів.

Партнерство та співпраця з університетами полягає в організації і проведенні спільних наукових конференцій та обміні викладачами-лекторами, керівництві науковою роботою магістрів та товариства молодих учених, участі магістрів у засіданнях науково-дослідних гуртків, семінарів та проблемних груп, розробці спільних дослідницьких студентських проєктів.

 

Національне партнерство

Кафедра співпрацює із провідними науковими установами й університетами України:

Інститут мовознавства ім. Потебні АН України,

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Київський національний лінгвістичний університет,

Міжнародний університет “Україна”,

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова,

Сумський національний університет,

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,

Таврійський національний університет ім. В. Вернадського

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Український центр оцінювання якості освіти