Підготовка докторів філософії

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми 035 Філологія