Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Спеціальність

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Практична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Університетські студії: Лідерствослужіння

 

Філологія (Переклад) 035

Університетські студії: Лідерствослужіння

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Університетські студії: Я - студент

 

Філологія (Переклад) 035

Університетські студії: Я - студент

 

Філологія (Переклад) 035

Практична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Університетські студії: Вступ до спеціальності

 

Філологія (Переклад) 035

Університетські студії: Вступ до спеціальності

 

Філологія (Переклад) 035

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (Переклад) 035

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві

 

1 курс

2 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Аспектний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Теоретична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Інформаційні технології у перекладі

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Практичний курс перекладу англійської мови

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Послідовний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Теорія перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практична педагогіка й методика навчання: Практична педагогіка

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Перекладацькі країнознавчі студії

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Перекладацькі країнознавчі студії: Практичний курс перекладу (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Перекладацькі країнознавчі студії: Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

3 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

 

Порівняльна лексикологія

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Критичне читання англійською мовою

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Аспектний переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Методика викладання англійської мови в школі

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Практична фонетика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Теорія перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Практичний курс перекладу

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Практична граматика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Послідовний переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (Українська мова і література) 035

Англійська мова

Методика навчання іноземної мови

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Лексикологія (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

 

Усний послідовний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Порівняльна граматика

 

4 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (українська) 6.020303/01

Іноземна мова

Методика навчання іноземної мови

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Критичне й аналітичне читання англійською мовою

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Методика викладання англійської мови в школі

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

Філологія (англійська) 6.020303/02

 

Стилістика (англійська мова)

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Практика письмового і усного перекладу

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Усний послідовний переклад

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)

 

Філологія (переклад) 6.020303/10

 

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

 

5 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

 

Комунікативні стратегії англійської мови

 

Філологія (Переклад) 035

 

Методологія перекладознавчих досліджень: Мовознавчі методології

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Техніка усного перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Порівняльна типологія (англійська мова)

 

Філологія (Переклад) 035

 

Методологія перекладознавчих досліджень

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Усний аспектний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Комерційний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

 

Методологія перекладознавчих досліджень: Перекладознавчі методології

 

Філологія (Мова і література іноземна) 035

Ісп + Іт + Фр

Лінгвістичні студії: Лінгвістичні методологія і методи досліджень

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Основи синхронного перекладу

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Галузевий переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Сучасні аспекти лінгвістики: Гендерна лінгвістика

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Професійна англійська мова

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Лінгводидактика (англійська мова)

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Сучасні аспекти лінгвістики: Соціолінгвістика

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Теорія мовної комунікації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Сучасні аспекти лінгвістики: Когнітивна семантика

 

Філологія (Переклад) 035

 

Сучасні ІКТ в перекладі

 

Філологія (Переклад) 035

 

Лінгводидактика вищої школи

 

Філологія (Переклад) 035

 

Теорія міжкультурної комунікації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Усний послідовний переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Методологія і методи філологічних досліджень: Лінгвістичні методологія і методи досліджень

 

6 курс

Спеціальність

Спеціалізація

Дисципліна

 
 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Основи синхронного перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Комерційний переклад

 

Філологія (Переклад) 035

Усний переклад

Техніка усного перекладу

 

Філологія (Переклад) 035

 

Комунікативні стратегії англійської мови

 

Філологія (Переклад) 035

 

Переклад стандартизованої документації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Переклад стандартизованої документації

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Методи лінгво-емпіричних досліджень

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Галузевий переклад

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Наукова англійська мова

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

Послідовний переклад

Усний послідовний переклад

 

Філологія (Мова і література німецька) 035

 

Методи лінгво-емпіричних досліджень

 

Філологія (Мова і література англійська) 035

 

Література англомовних країн