Haidash
Контактна інформація

a.haidash@kubg.edu.ua

Гайдаш Анна Владиславівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Член редколегій наукових періодичних видань "Літературний процес" і "Studia Philologica"
Член спеціалізованої Вченої ради К 26.054.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури
Дисципліни, що викладає:
  • Науковий семінар з літератури зарубіжних країн
  • Науковий семінар "Літературна антропологія"
  • Перекладацький аналіз тексту

Біографія

2022 - до сьогодні: Київський університет імені Бориса Грінченка: Професор кафедри германської філології
2020 - 2022: Київський університет імені Бориса Грінченка: Завідувач кафедри германської філології

Професійний і науковий інтерес

Літературознавство, література США, українська література, компаративні студії, літературознавча геронтологія, переклад і перекладознавство

Powered by SobiPro