Haydash
Контактна інформація

a.haidash@kubg.edu.ua

Гайдаш Анна Владиславівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Член редколегій наукових періодичних видань "Літературний процес" і "Studia Philologica"
Член спеціалізованої Вченої ради К 26.054.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури  
Викладає дисципліни:
  • Перекладацький аналіз тексту та редагування
  • Практичний курс перекладу англійської мови
  • Спецкурс з англійської мови
  • Наукова комунікація іноземною (німецькою) мовою

Біографія

2020 - до сьогодні Київський університет імені Бориса Грінченка Завідувач кафедри германської філології

22.12.2020 – захист докторської дисертації «Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика» (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн).

2016-2020 Київський університет імені Бориса Грінченка Доцент
кафедри германської філології  

2014-2017 – докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка

2012-2016 Київський університет імені Бориса Грінченка Доцент
кафедри перекладу  

2007-2010 – Український державний університет фінансів та
міжнародної торгівлі: Спеціальність «Фінанси» (заочне відділення), спеціаліст з фінансів.

2005-2012 Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Завідувач кафедри іноземної філології  

09.12.2004 – захист кандидатської дисертації «Жіноча
драматургія США в контексті ідейно-естетичних шукань американського театру кінця 1970-90-х років» (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн).

2001-2004 – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

1998-2005 Київський національний лінгвістичний
університет Викладач кафедри теорії та історії світової літератури  

1993-1998 – Київський університет імені Тараса Шевченко: Спеціальність «Романо-германська філологія», філолог, викладач англійської та німецької мов та літератур, перекладач з англійської мови.

Професійний і науковий інтерес

Літературознавство, література США, українська література, компаративні студії, літературознавча геронтологія

Powered by SobiPro