Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

першого (бакалавського) рівня вищої освіти:

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

другого (магістерського) рівня вищої освіти:

5 курс

6 курс